Stand in de mand

Nodig: een bal
Groepsgrootte: minimaal 4 spelers

Eén kind heeft de bal en de anderen staan er om heen. Het kind met de bal gooit die omhoog  en roept ‘ Stand in de mand en de bal is voor … (de naam van één van de medespelers). Dit kind moet de bal vangen of ophalen. De andere kinderen rennen zo hard ze kunnen weg. Zodra het kind de bal heeft roept hij/zij heel hard ‘Stop’. Vanaf dat moment moet iedereen stil staan. Alle kinderen gaan nu met de benen wijd staan. Degene die de bal heeft gaat proberen om de bal door de benen van het dichtstbijzijnde kind te gooien. Voordat hij/zij gooit mag hij/zij nog drie stappen in die richting doen. Gooit hij/zij door de benen dan mag hij/zij vervolgens de bal gooien. Lukt het niet dan mag het andere kind de bal opgooien.

klik hier voor de Flash versie van deze website  Help | Over deze site | Links | Contact