Wisseltik met vos en kip

Groepsgrootte: vanaf 10 -12 kinderen

De kinderen staan in een grote kring met de benen in spreidstand. Twee kinderen zijn vos en kip. De vos probeert de kip te tikken. Beiden lopen om de kring heen. De kip kan vluchten door in een holletje te kruipen. De speler onder wiens benen de muis doorkruipt wordt nu vos. De ander neemt zijn plek in en gaat in spreidstand in de kring staan. De speler die eerst vos was wordt nu de kip en moet snel wegrennen  om niet getikt te worden.

klik hier voor de Flash versie van deze website  Help | Over deze site | Links | Contact