Emotie tweetallen

Nodig: kaartjes met emoties, muziek
Groepsgrootte: vanaf 10-12 kinderen

Maak van tevoren briefjes met emoties. Van elke emotie zijn er twee kaartjes. Zet op één van deze twee kaartjes steeds een stip. Zorg dat er voor ieder kind een kaartje is. Gebruik bijvoorbeeld de volgende emoties: verliefd, boos, uitgelaten, verwaand, verlegen, zenuwachtig, verdrietig, achterdochtig, gemeen etc.
Deel de kaartjes uit. Ieder kind gaat op de muziek bewegen vanuit de emotie die op het kaartje staat. Kijk goed naar elkaar. Op uw signaal gaan de kinderen die een kaartje hebben waarop geen stip staat achter iemand lopen waarvan ze denken dat dezelfde emotie heeft. Laat de groepjes die nu ontstaan even doorbewegen. Misschien vormen zich drie- of viertallen. Geef deze kinderen de kans te wisselen. Stop dan de muziek en ga na of de emotie van de achterste speler overeenkomt met die van de voorste.

klik hier voor de Flash versie van deze website  Help | Over deze site | Links | Contact