Vriezen en ontdooien

Nodig: langzame muziek
Groepsgrootte: vanaf 10 kinderen

Alle kinderen staan als bevroren in een kring. U zet de muziek aan en noemt steeds een lichaamsdeel dat ontdooit en nu vrij kan bewegen. Ieder beweegt op zijn eigen manier. U geeft in een rustig tempo steeds een nieuw lichaamsdeel vrij. Er beweegt steeds meer. Geef op deze manier vijf lichaamsdelen aan, bijvoorbeeld vingers, handen, armen, je middel en je hoofd. Vervolgens gaat het vriezen. In omgekeerde volgorde bevriezen de verschillende bewegingen tot de spelers weer helemaal stil staan.

Variatie:
Laat steeds een speler  aangeven welke beweging er met het ontdooide lichaamsdeel gemaakt wordt. De hele groep volgt deze beweging.

klik hier voor de Flash versie van deze website  Help | Over deze site | Links | Contact