School & Sport: Beweegnorm

Samenvatting

De beweegnorm geeft de streefrichting aan voor het sport- en beweeggedrag van de jeugd (kwantitatief en kwalitatief). Door het daadwerkelijke sport- en beweeggedrag van de jeugd hieraan te spiegelen, verkrijgt de school de informatie die nodig is om maatregelen te nemen, waardoor jeugd meer en beter gaat sporten en bewegen. De beweegnorm is een ondersteunend instrument voor beweegmanagement (zie leidraad).

Doel

Aan de hand van deze beweegnorm zijn scholen in staat te toetsen in hoeverre kinderen aan de beweegnorm voldoen om hier vervolgens hun verdere beweegmanagement op af te stemmen.
 

Soort project/middel

Informatiebron

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

Niet gespecificeerd moment
 

Middelen

Folder/Brochure

Uitgevoerd door

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Directie

Website

Beweegnorm
Sport en Onderwijs
Kenniscentrum NISB
 

Contactgegevens

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
Postbus 643
6710 BP
Ede
0318 - 490900
info@nisb.nl

Prijs

Gratis
alleen op aanvraag via Kenniscentrum NISB: kic@nisb.nl

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact