Leskist voeding & beweging

Samenvatting

Primair zijn ouders natuurlijk verantwoordelijk voor de opvoeding en het aanleren van een gezonde leefstijl. Maar ook scholen kunnen een belangrijke functie vervullen bij het stimuleren van kinderen om van jongs af aan gezond te eten en voldoende te bewegen. Zo zijn de manieren waarop de school omgaat met overblijven, trakteren en bewegen van grote invloed. En kunt u als leerkracht in de lessen aandacht besteden aan de onderwerpen voeding en beweging, bijvoorbeeld in de vorm van een themaweek of project. We hopen dat de materialen uit deze leskist u hierbij kunnen helpen.

Doel

Overgewicht bij kinderen ontstaat in verreweg de meeste gevallen door een combinatie van verkeerde voedingsgewoonten en te weinig beweging. De energie-inname en het energieverbruik zijn dan langdurig uit balans. In deze leskist zijn daarom zowel materialen opgenomen zijn over het thema voeding (HAP) als het thema beweging (STAP). Spelenderwijs worden de thema's voeding en beweging behandeld.
 

Soort project/middel

Lespakket

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Docentenhandleiding
Cd
Cd-rom
Dvd
Poster

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Website

Leskist voeding & beweging
 

Contactgegevens

GGD Midden-Nederland
M. Bouman
Postbus 51
3700 AB
Zeist
030 – 850 73 23
mbouman@ggdmn.nl

Prijs

Onbekend
gratis opvraagbaar bij een aantal GGD-en

Beschikbaar in

(de 25 gemeenten van GGD Midden-Nederland) Er zijn meerdere GGD-en die een leskist met dit onderwerp hebben. Onder andere Regio IJssel-Vecht, GGD Midden Holland, GGD Westfriesland, GGD Gelre-IJssel, GGD West Brabant en GGD Utrecht.
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact