Speel ze fit op muziek!! Deel 2

Samenvatting

'Speel ze Fit op Muziek!!' is een nieuw concept ter stimulering van bewegen in het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs, BSO en buurtwerk. 'Speel ze Fit op Muziek!!' Deel 2 bestaat uit een CD met uiteenlopende activiteiten voor gebruik in de klas, op het schoolplein, bij gym of buitenschoolse activiteit en 20 pagina's praktische documentatie.

Doel

Stimuleren van bewegen in het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs, BSO en buurtwerk.
 

Soort project/middel

Lespakket, Wedstrijd, Spel, Overige activiteit

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
Begin van de dag
Buitenschoolse Activiteiten
Speelkwartier (buiten)
Ochtendpauze (binnen)
Opvang voor-, tussen- en naschools
Feestelijke Momenten
 

Middelen

CD, documentatie

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Medewerker voor-, tussen-, naschoolse opvang
Buurtwerker, sportschoolmedewerker

Website

Kids Fit en Fun - uitgebreide informatie
Onderwijsuitgaven – bestelling
 

Contactgegevens

Kids Fit en Fun
P. Stolp
Noorderweg 42
9804 TE
Noordhorn

info@kidsfitenfun.nl

Prijs

45

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact