Rotterdam lekker fit! - website

Samenvatting

Op deze website staat informatie over diverse projecten en activiteiten rondom het thema voeding en bewegen.

Intermediairen, ouders en leerlingen kunnen op de website terecht met vragen over voeding, beweging en een gezonde leefstijl.

Via het actieprogramma Rotterdam Lekker Fit laat de gemeente Rotterdam zien hoe je gezond eet en meer kunt bewegen. De site geeft ook de richting aan naar websites van andere organisaties die zich bezig houden met voeding en beweging.
Dit project is ook beschreven op Loket Gezond Leven. Daar vindt u langdurende, evidence-based trajecten.

Soort project/middel

Informatiebron, Overige activiteit

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
Begin van de dag
Buitenschoolse Activiteiten
Thuis
Speelkwartier (buiten)
Ochtendpauze (binnen)
Opvang voor-, tussen- en naschools
 

Middelen

Website

Uitgevoerd door

Leerkracht
Externe voorlichter
Ouder
Intermediairen: private partijen zoals de convenant partners van Lekkerfit

Website

Rotterdam lekker fit
Bekijk op Loket Gezond Leven
 

Contactgegevens

Gemeente Rotterdam
Postbus 1240
3000 BE
Rotterdam

contact@rotterdamlekkerfit.nl

Prijs

Zie website

Beschikbaar in

Gebied GGD Rotterdam-Rijnmond
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact