Be a Basketball STAR

Samenvatting

Levensstijlen veranderen in een razend tempo. Eén ding is zeker: we worden te dik. ‘Meer bewegen’, wordt er geroepen, maar het sporten in verenigingsverband sluit niet vanzelfsprekend meer aan bij de sportbehoeften van tegenwoordig. Wat zijn de behoeften dan wel? Vernieuwend sportaanbod!
Het speciaal ontwikkelde lespakket voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar kan geimplementeerd worden op zowel basisscholen als naschoolse opvangcentra. Peanutbasketball en de Basketball Race4Fun zijn vaste onderdelen van dit lessenpakket. Een bijzonder onderdeel van het programma is de mogelijkheid voor kinderen om een basketball STAR te worden (incl. basketballpaspoort en bijbehorende stickers).
Dit project is ook beschreven op Loket Gezond Leven. Daar vindt u langdurende, evidence-based trajecten.

Doel

De bedoeling van het project Be a BasketballSTAR is om kinderen op een jonge leeftijd kennis te laten maken met de basketballsport. STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Op deze manier krijgen, naast de sportieve aspecten, ook de sociale en pedagogische educatieve factoren een belangrijke plek.


 

Soort project/middel

Lespakket, Spel

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
Opvang voor-, tussen- en naschools
 

Middelen

Spel

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Medewerker voor-, tussen-, naschoolse opvang
Eventueel samen met een basketballtrainer van de lokale vereniging.

Website

Basketball Unites
Bekijk op Loket Gezond Leven
 

Contactgegevens

Nederlandse Basketball Bond
M. Theunissen
Postbus 2651
3430 GB
Nieuwegein
030 - 7513500
maartje.theunissen@nbb.basketball.nl

Prijs

Onbekend

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact