Sportadviestest

Samenvatting

Sporten is goed voor kinderen. Het bevordert de ontwikkeling van motorische vaardigheden en zorgt voor een goede conditie en gezond gewicht. Daarnaast levert sportbeoefening een positieve bijdrage aan de sociale en mentale ontwikkeling. De sportadviestest helpt kinderen erachter te komen welke sport bij hen past. De achterliggende gedachte is: als kinderen een sport beoefenen die ze goed ligt, dan zullen ze er meer plezier aan beleven en het ook langer en actiever beoefenen! Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, spierkracht, sprongkracht, snelheid, coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen en sportintresse. De testen zijn onder goede begeleiding relatief eenvoudig uit te voeren in een gymzaal en wordt door de leerlingen als erg leuk ervaren.
Naar aanleiding van de sportadviestest krijgen alle leerlingen hun rapportage uitgereikt. In het eerste deel van het resultaat wordt van zes fysieke eigenschappen aangegeven hoe goed ze ontwikkeld zijn. Dit is het zogenaamde sportprofiel. Het tweede deel is het sportadvies. Deze lijst geeft aan welke sporten passen bij het sportprofiel en bij de interesses van de leerling.
Indien gewenst kunnen de resultaten klassikaal besproken worden en is er mogelijkheid tot extra advies of begeleiding voor leerlingen. Ook kan een koppeling gemaakt worden naar de GGD, verenigingen die de betreffende sporten aanbieden, of naar proeflessen op/na school.

Doel

Sportstimulering: Kinderen langer en actiever aan het sporten krijgen door ze te helpen bij de keuze voor een sport die bij hen past, zowel fysiek als qua interesses.
 

Soort project/middel

Informatiebron, Overige activiteit

Geschikt voor groep

3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
Begin van de dag
Buitenschoolse Activiteiten
 

Middelen

10 testonderdelen die in een gymzaal worden opgebouwd.
Het materiaal hoeft niet te worden aangeschaft, want wordt tijdens de test verzorgd door hjzsport.
Voor de docent en voor de leerlingen is er een uitleg bij de testresultaten.

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Hjzsport, ism (vak)leerkracht en/of schoolbegeleiders

Website

HJZ Sport
 

Contactgegevens

Hjzsport
Tessa Zwolle


020-3377136
tessa@hjzsport.nl

Prijs

Zie website
Zaken als het aantal leerlingen, aantal begeleiders, etc. bepalen de duur van de test en dus de kosten.

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact