SuperShopper - Game

Samenvatting

In de online game SuperShopper loop je aan de hand van een boodschappenlijstje langs schappen met diverse producten van diverse merken, met uiteenlopende herkomst en keurmerken. Kinderen krijgen tijdens het boodschappen doen quizvragen, filmpjes en informatie over de producten die ze in de winkel vinden. Aan de hand daarvan maken zij hun keuze. Na het shoppen krijgen ze feedback over hun keuzes en zien ze wat het effect daarvan is op hun gezondheid en hun omgeving (wat betreft milieu, dierenwelzijn en eerlijke handel). De game is te vinden op de jeugdsite van het Voedingscentrum: www.lekkerbelangrijk.nl (kijk bij ‘Games’).

Doel

Kinderen bewust te maken van hun keuzes in de supermarkt en van de effecten van hun keuzes op hen zelf (gezondheid) en de wereld om hen heen (milieu, fair trade, dierenwelzijn).
 

Soort project/middel

Informatiebron, Spel

Geschikt voor groep

7,8

Voor welk moment

In de les
Buitenschoolse Activiteiten
Thuis
Opvang voor-, tussen- en naschools
Niet gespecificeerd moment
 

Middelen

Game
Website

Uitgevoerd door

Leerkracht
Medewerker voor-, tussen-, naschoolse opvang

Website

Lekker belangrijk
 

Contactgegevens

Voedingscentrum
Postbus 85700
2508 CK
Den Haag
070-3068888
info@voedingscentrum.nl

Prijs

Gratis

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact