Brede school met Sportprofiel

Samenvatting

Dit project wil de opzet van brede scholen stimuleren. Doelstellingen van de brede school met sportprofiel zijn onder andere het realiseren van een overdraagbaar curriculum voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en het meer betrekken van de jeugd bij sportactiviteiten. Door een attractief sportaanbod ervaren jongeren meer binding met de school waardoor schooluitval vermindert. Van belang is dat vakleerkrachten, sportbuurtwerkers en trainers bewust zijn van de noodzaak en mogelijkheden van sportactiviteiten voor jeugd. De activiteiten zijn gericht op een structurele sportdeelname.

Soort project/middel

Lesmethode

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Projectonderdelen
Het project heeft de volgende randvoorwaarden voor de brede school geformuleerd:
- sport en bewegen als speerpunt;
- aantrekkelijk en gevarieerd sportaanbod tijdens en na schooltijd;
- aanbod afstemmen op behoefte en vraag van de doelgroep en ook laagdrempelig maken;
- activiteiten aan laten sluiten op schooltijden;
- aanwezigheid van beweegleerkracht en vakleerkracht;
- samenwerking met partners uit BOD-driehoek;
- thema sport integreren met andere lesprogramma's.

Uitgevoerd door

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Sportbuurtwerkers en trainers
 

Contactgegevens

Gemeente Amsterdam
B. Bouthoorn
Postbus 1840
1000 BV
Amsterdam
020-5522481
b.bouthoorn@dmo.amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam
E. Mheen
Postbus 1840
1000 BV
Amsterdam
020-5522481
e.van.de.mheen@dmo.amsterdam.nl

Prijs

Onbekend

Beschikbaar in

Het project is in ontwikkelingsfas. Voor aanvullende informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Amsterdam. Zodra het overdraagbare curriculum voor het basisonderwijs beschikbaar is, kunnen scholen dit ook zelf gaan toepassen.
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact