Okido

Samenvatting

Het interventieprogramma ‘Okido!’ staat voor Overgewicht bij Kinderen In De Ontwikkeling. Het programma is er vooral op gericht om kinderen te stimuleren gezonder te eten en meer plezier te krijgen in bewegen. Dit is zowel voor kinderen met gezond gewicht, als voor kinderen met overgewicht van belang. Het interventieprogramma bestaat uit diverse onderdelen, namelijk: drie klassikale gastlessen, een projecthoek met oa beweegmaterialen voor in de pauzes en posters waarop het eet- en beweeggedrag bijgehouden wordt, schriftelijke informatie voor ouders. Ook worden scholen aangezet een actief schoolgezondheidsbeleid te voeren.

Doel

Het interventieprogramma ‘Okido!’ is er vooral op gericht om kinderen te stimuleren gezonder te eten en meer plezier te krijgen in bewegen.
 

Soort project/middel

Overige activiteit

Geschikt voor groep

6,7,8,
ouders

Voor welk moment

In de les
Thuis
 

Middelen

Gastlessen
Kist met beweegmaterialen
Projectmap voor docenten
Ouderbrochure

Uitgevoerd door

Leerkracht
Dietist
Bewegingsconsulent
Jeugdverpleegkundige

Website

Okido
GGD Noord- en Oost Gelderland
 

Contactgegevens

GGD Noord- en Oost- Gelderland
Postbus 90
7400 AB
Apeldoorn
088-4433000
ggd@ggdnog.nl

Prijs


De kosten voor het uitvoeren van Okido bedragen per 10 scholen ongeveer 16.500 euro per jaar (vaste kosten: 11.500 euro; variabele kosten per 10 scholen: 5000 euro). In het eerste projectjaar moet daar nog ongeveer 2.500 euro aan ontwikkelkosten bij opgeteld worden. In het totaalbedrag zijn alle kosten verdisconteerd, zoals personele inzet, reiskosten, materiaalkosten, etc.

Beschikbaar in

Regio Noord- en Oost Gelderland: Achterhoek, Stedendriehoek, regio Noord-Veluwe
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact