Kinderen en van sportdag tot speelfeest

Samenvatting

In het reguliere bewegingsonderwijs, maar ook tijdens sport- en speldagen, komen nog steeds veel spelelementen voor die een negatieve uitwerking hebben op veel kinderen. Kinderen die ‘af’ zijn worden aan de kant gezet. Zij mogen dan verder naar de kinderen kijken die wél weten hoe het moet. Terwijl deze kinderen eigenlijk meer oefening nodig zouden hebben dan de kinderen die al van nature goed zijn in sport en spel. Kinderen die zo worden buitengesloten, raken hun plezier in het spel kwijt en willen niet meer meedoen. Ook het sterke accent leggen op competentie heeft juist bij die kinderen vaak een negatieve uitwerking op de ontwikkeling van hun zelfbeeld.

Maar het kan ook anders!
In dit boek komen de alternatieven aan de orde. Aan de hand van concrete voorbeelden laten we zien dat bewegingsonderwijs, sport- en speldagen voor álle kinderen een groot plezier kunnen vormen. Dat kan door de regels van het spel aan te passen, of andere spelen te introduceren waaraan iedereen kan meedoen. Zo worden ook sport- en speldagen voor alle kinderen een speelfeest.

Doel

Tips geven voor sport en spel in het weekprogramma.
 

Soort project/middel

Informatiebron

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Boek

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Website

Kwintessens Uitgevers
 

Contactgegevens

Kwintessens Uitgevers
S. Ras
Postbus 1492
3800 BL
Amersfoort
033-4606011
info@kwintessens.nl

Prijs

€ 29,50
Via www.kwintessens.nl beschikbaar

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact