Lichamelijke opvoeding op de basisschool

Samenvatting

Deze uitgave speelt goed in op recente ontwikkelingen in het basisonderwijs en op de veranderingen binnen de opleidingen. De zelfwerkzaamheid van studenten wordt in het boek in hoge mate gestimuleerd. Theorie is direct gekoppeld aan de onderwijspraktijk: elk hoofdstuk begint met de beschrijving van een praktijkcasus en sluit af met toetsvragen en zelfstudieopdrachten.

Lichamelijke opvoeding op de basisschool hanteert het model van de didactische analyse van voorbereiden, realiseren en evalueren. Factoren als beginsituatie, doelstelling, leerplanontwikkeling, onderwijsleerstof, didactische werkvormen, onderwijsleermiddelen en zorgverbreding komen ruimschoots aan de orde. Het model van de didactische analyse biedt een stevig houvast voor een goed programma bewegingsonderwijs op de basisschool.

Soort project/middel

Lesmethode

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Docentenhandleiding

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Website

Noordhoff Uitgevers
 

Contactgegevens

Noordhoff Uitgevers bv
Postbus 58
9700 MB
GRONINGEN
050 - 5226888
ho@noordhoff.nl

Prijs

Zie website

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact