Zoneparc

Samenvatting

Zoneparc is een opnieuw ingericht schoolplein op een basisschool waarbij gebruik wordt gemaakt van drie zones; een gele zone ('Chill-out' zone), een blauwe zone ('Multi-activiteiten' zone) en een rode zone ('Sport' zone).

Doel

Toename van sociale integratie van kinderen in een achterstandsituatie, toename van participatie van meisjes in bewegen en sporten, toename van de fysieke activiteit van kinderen, afname van pesten op school en grotere toegankelijkheid van het schoolplein voor de buurt nĂ¡ schooltijd
 

Soort project/middel

Informatiebron

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

Buitenschoolse Activiteiten
Speelkwartier (buiten)
Opvang voor-, tussen- en naschools
 

Middelen

Docentenhandleiding
Spel
Website

Uitgevoerd door

Leerkracht
Directie
Medewerker voor-, tussen-, naschoolse opvang
Leerling

Website

Zoneparc Foundation Nederland
 

Contactgegevens

Stichting Zoneparc Foundation Nederland
info@zoneparc.nl

Prijs

Onbekend

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact