Hartstikke Leuk Schoolbreed

Samenvatting

Hartstikke Leuk Schoolbreed wil op een leuke en speelse manier de aandacht vestigen op voeding en bewegen door een positieve en speelse combinatie van bewegen en educatie. De activiteiten van Hartstikke Leuk Schoolbreed zijn gericht op het wekken van de interesse voor (gezonde) voeding, de nieuwsgierigheid te prikkelen en om een bijdrage te leveren aan het maken van bewuste en gezonde keuzes.

Doel

Hartstikke Leuk Schoolbreed is gericht op het verkleinen van de kans op het ontstaan van overgewicht bij kinderen op de basisschool, door middel van bewegingsstimulering, voedingsvoorlichting en vroegsignalering van overgewicht. Bij vroegsignalering wordt tijdig actie ondernomen bij jonge kinderen die te dik zijn of te dik neigen te worden. Door hier in een vroeg stadium iets aan te doen wordt getracht om overgewicht op latere leeftijd te voorkomen.
 

Soort project/middel

Lespakket, Informatiebron, Gastles

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8,
ouders

Voor welk moment

In de les
Begin van de dag
Thuis
Speelkwartier (buiten)
Ochtendpauze (binnen)
Opvang voor-, tussen- en naschools
 

Middelen

Introductiebijeenkomst op school voor het hele schoolteam
Porjectmap met Smaaklessen, Sportlessen en Hupla
Gastles Mondgezondheid voor groep 1 en 2
Gastles van het Eetfeetje voor groep 3 en 4
Toetjesles voor groep 5 en 6
Sportclinic voor groep 7
Ontbijtles voor groep 8 en ouders
Sportkennismakingslessen voor groep 5 en 6
Kies voor Hart en Sport en sportkennismakingslessen groep 7 en 8
Sportmanifestatie voor groep 5, 6 en 7
PauzeBeweegKist voor de hele school
Themabijeenkomst voor ouders
Wegen en meten in groep 4
Cursus voor kinderen en ouders die te zwaar zijn
Projectweek voeding/bewegen voor leerlingen groep 1 t/m 8, leerkrachten en ouders

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Externe voorlichter
Gastdocent

Website

GGD Zuidhollandse Eilanden
 

Contactgegevens

GGD Zuid-Holland Zuid
Postbus 166
3300 AD
Dordrecht
078-770 85 00
mail@ggdzhz.nl

Prijs

Zie website
De gemeente Spijkernisse financiert dit project voor maximaal 15 scholen.

Beschikbaar in

Spijkenisse
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact