Zoneparc

Samenvatting

Zoneparc is een opnieuw ingericht schoolplein op een basisschool waarbij gebruik wordt gemaakt van drie zones; een gele zone ('Chill-out' zone), een blauwe zone ('Multi-activiteiten' zone) en een rode zone ('Sport' zone).
Het herinrichten van een schoolplein naar een Zoneparc bestaat uit het markeren, aanbrengen van zones en eventueel plaatsen van speeltoestellen. De school krijgt ook nieuw sport en spelmateriaal aangeboden. Daarnaast vinden intensieve trainingen plaats voor de overblijfkrachten, de leerkrachten, klassenassistenten en de oudste kinderen van school. Deze doelgroepen vormen de basis van het toezicht tijdens en na schooltijd.
Zoneparc is bedoeld voor innovatieve pauzemomenten, overblijfperiodes en naschoolse activiteiten.
Scholen in een achterstandssituatie kunnen cofinanciering aanvragen bij Zoneparc Foundation en hun eigen gemeente.

Doel

* Toename van sociale integratie van kinderen in een achterstandsituatie
* Toename van participatie van meisjes in bewegen en sporten
* Toename van de fysieke activiteit van kinderen
* Afname van pesten op school
* Grotere toegankelijkheid van het schoolplein voor de buurt nĂ¡ schooltijd
 

Soort project/middel

Informatiebron

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

Buitenschoolse Activiteiten
Speelkwartier (buiten)
Opvang voor-, tussen- en naschools
 

Middelen

Website

Uitgevoerd door

Leerkracht
Directie

Website

Zoneparc
 

Contactgegevens

Stichting Zoneparc Foundation Nederland
info@zoneparc.nl

Prijs

Onbekend

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact