Sportieve School - Sportief Nablijven

Samenvatting

Uitbreiding op de Sportieve School (XL). Met Sportief Nablijven wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van een gezonde leefstijl van basisschoolleerlingen. Dit gebeurt door een uitbreiding van het sport- en beweegaanbod na school. Leerlingen krijgen op die manier de kans om kennis te maken met diverse takken van sport, waardoor zij een bewustere keuze kunnen maken voor een bepaalde tak van sport. Op die manier is de kans groter dat sport en bewegen ook op latere leeftijd onderdeel blijft uitmaken van een gezonde leefstijl van jongeren.

Doel

Kennismaking met diverse sporten.
 

Soort project/middel

Informatiebron

Geschikt voor groep

5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
Buitenschoolse Activiteiten
 

Middelen

Website

Uitgevoerd door

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Website

Nederlandse Sport Alliantie
Sportief Nablijven
 

Contactgegevens

Nederlandse Sport Alliantie (NSA)
S. Crevels
Nieuwkerksedijk 21a
5051 HS
Goirle
088-2468100
sportieveschool@sportalliantie.nl

Prijs

Onbekend

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact