Sportieve School

Samenvatting

Het programma 'Sportieve School' van de Nederlandse Sport Alliantie (NSA) is in het leven geroepen om kinderen te stimuleren meer aan sport te doen. Het verschaft kinderen en ouderen meer inzicht in de mogelijkheden van bewegen die de verschillende sporten bieden en tegelijkertijd kunnen kinderen die in hun vrije tijd willen gaan sporten bewuster een keuze maken wat ze willen gaan doen. Dit moet uiteindelijk leiden tot daadwerkelijke, regelmatige en blijvende bewegings- en sportbeoefening gedurende een zo lang mogelijke periode.

Doel

Kinderen worden gestimuleerd om een bewuste keuze te maken voor de sport die zij zelf leuk vinden.
 

Soort project/middel

Informatiebron

Geschikt voor groep

5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Uitgewerkte sportkennismakingslessen met een materiaalpakket

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Website

Nederlandse Sport Alliantie
Sportieve School
 

Contactgegevens

Nederlandse Sport Alliantie (NSA)
S. Crevels
Nieuwkerksedijk 21a
5051 HS
Goirle
088-2468100
sportieveschool@sportalliantie.nl

Prijs

Onbekend

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact