Lekker Fit!

Samenvatting

Lekker fit! is een lesmethode waarin de thema's gezonde voeding, bewegen en gezonde keuzes maken centraal staan. De methode volgt een doorlopende leerlijn voor de groepen 1 t/m 8, zodat de onderwerpen structureel aandacht krijgen. De methode is vanuit de praktijk en door professionals ontwikkeld.
Dit project is ook beschreven op Loket Gezond Leven. Daar vindt u langdurende, evidence-based trajecten.

Doel

Kennis van kinderen over gezonde voeding en bewegen vergroten. Kinderen stimuleren en laten ervaren om gezonde keuzes te maken. Preventie van overgewicht bij kinderen van 4 tot 12 jaar. Gezondheidsonderwijs structureel aanbieden op de basisschool.
 

Soort project/middel

Lesmethode, Overige activiteit

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8,
ouders

Voor welk moment

In de les
Buitenschoolse Activiteiten
 

Middelen

Docentenhandleiding
Werkboekjes
Afsprakenposter
Ouderbijeekomst: Lekker fit!
Fittest
Implementatie Toolkit

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Voorlichter Nederlandse Hartstichting

Website

Lekker fit op school
Voorbeeld mogelijke uitwerking: Project gemeente Rotterdam Lekker Fit!
Bekijk op Loket Gezond Leven
 

Contactgegevens

Nederlandse Hartstichting
Postbus 311
2501 CH
Den Haag
070-315 55 00
info@hartstichting.nl

Nederlandse Hartstichting
Ouderavonden
Postbus 311
2501 CH
Den Haag
070-3155513
voorlichtingsbijeenkomsten@hartstichting.nl

Prijs

Onbekend
Afhankelijk van het aantal leerlingen. Vaak gesubsidieerd door bijvoorbeeld een gemeente. Meer informatie op www.lekkerfitopschool.nl

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact