Smaaklessen

Samenvatting

Smaaklessen is een lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs. In dit lesprogramma staat het beleven van voedsel centraal. Smaaklessen wil de interesse en kennis in voeding en voedsel vergroten door middel van zinnenprikkelende en praktische lessen. Kinderen leren door zelf te ervaren. In het lesmateriaal zijn daarom veel proefjes opgenomen.
Dit project is ook beschreven op Loket Gezond Leven. Daar vindt u langdurende, evidence-based trajecten.

Doel

Smaaklessen wil leerlingen een positief gevoel geven bij voedsel. Vanuit dat gevoel wordt het interessanter om nieuwe producten en smaken te ontdekken. Smaaklessen hoopt dat kinderen zo, vanuit hun eigen interesse en nieuwsgierigheid, leren bewuste en gezonde voedselkeuzes te maken. Op de lange termijn is de ambitie een bijdrage te leveren aan een gedragsverandering ten gunste van een verantwoord maar lekker voedingspatroon.
 

Soort project/middel

Lespakket, Lesmethode

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
Buitenschoolse Activiteiten
 

Middelen

Folder/Brochure
7 Docentenhandleidingen (voor de groepen 1/2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8) inclusief kopieerbare werkbladen.
Per groep zijn er 5 lessen, voor groep 1/2 zijn er 9 lessen.
Leskist met producten en materialen om de proefjes uit te voeren. Digibordmateriaal is beschikbaar via www.smaaklessen.nl/digibord. Inspiratieboek met extra lesactiviteiten is beschikbaar via www.smaaklessen.nl/inspiratieboek.

Uitgevoerd door

Leerkracht

Website

Smaaklessen
Bekijk op Loket Gezond Leven
 

Contactgegevens

Programma Smaaklessen Wageningen Universiteit
Postbus 8129 (Bodenummer 172)
6700 EV
Wageningen
0317-485966
smaaklessen@wur.nl

Voedingscentrum
Postbus 85700
2508 CK
Den Haag
070-3068888
info@voedingscentrum.nl

Prijs

Gratis

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact