Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen

Samenvatting

Leerlingvolgsysteem voor lichamelijke opvoeding in het basis- en voortgezet onderwijs. De bedoeling van het systeem is leerlingen optimale kansen te bieden zich op het gebied van spelen en bewegen te ontwikkelen. Met behulp van observeren en registeren worden eventuele achterstanden en voorsprongen in kaart gebracht en kunnen (sport)adviezen gegeven worden. Het systeem richt zich op vier onderdelen: motorische vaardigheid, spelinzicht, gedrag in spelsituaties en klein-motorische vaardigheid. Het systeem geeft ook tips om een leerling extra aandacht te geven of te helpen. De bijbehorende cd-rom bevat ondermeer registratieformulieren voor het invoeren, bijhouden en printen van de gegevens. Het leerlingvolgsysteem is bruikbaar naast elke methode.

Doel

Leerlingen krijgen een optimale kans om zich op het gebied van spelen en bewegen te ontwikkelen.
 

Soort project/middel

Lespakket, Informatiebron

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Docentenhandleiding
Cd-rom

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Website

Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen
 

Contactgegevens

Elsevier Gezondheidszorg Reed Business Information BV
Postbus 1110
3600 BC
MAARSSEN
0314 - 358358
egz@reedbusiness.nl

Prijs

€82,75

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact