Bewegingsonderwijs in het speellokaal

Samenvatting

Het boek is een bronnenboek voor bewegingsonderwijs aan kleuters in het speellokaal. Het bevat bewegingsactiviteiten, speelactiviteiten waarbij kinderen verschillende bewegingservaringen opdoen. Aandacht wordt besteed aan de zorg voor bewegingsontwikkeling. Met dit boek kan een jaarplan en een weekrooster vastgelegd worden, waarmee een verantwoord aanbod gewaarborgd is. Het boek biedt tevens suggesties waarmee een activiteit aangepast kan worden aan de interesse en het niveau van de kinderen. Een cd met muzieknummers voor het onderdeel bewegen op muziek wordt meegeleverd. Maar is ook los verkrijgbaar voor € 3,-In de herziene druk zijn twee hoofdstukken toegevoegd over speelpleinactiviteiten en de zorg voor bewegingsactiviteiten.

Soort project/middel

Lesmethode

Geschikt voor groep

1,2,3

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Docentenhandleiding
Cd

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Website

Bewegingsonderwijs in het speellokaal
 

Contactgegevens

Publicatiefonds het Web
G.H. Kappertstraat 41
7443 RB
NIJVERDAL
0548 - 610816


Prijs

Zie website

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact