Bewegen & Didactiek

Samenvatting

Serie ontwikkeld door de Werkgroep Groels, bedoeld voor pabo- en alo-studenten die in de toekomst les gaan geven aan kinderen van de onderbouw in de basisschool. Ook ervaren leerkrachten in het basisonderwijs kunnen uit dit boek veel tips en ideeƫn voor hun lessen opdoen.

Uitganspunten zijn de grondvormen van bewegen. Bij elke grondvorm wordt aan de hand van voorbeelden aangegeven hoe het bewegingsverloop is en hoe de leerkracht hierbij hulp kan verlenen. Fouten en hun correcties komen aan de orde, evenals veiligheidsaspecten en organisatie. Didactische aanwijzingen geven studenten de mogelijkheid zich verder in bepaalde onderwerpen te verdiepen. Bovendien worden leerdoelen van elke grondvorm vermeld. Waar nodig ondersteunen foto's en situatieschetsen de tekst.

De Serie bestaat uit 2 aparte Praktijkboeken voor de onderbouw en bovenbouw.

Soort project/middel

Lesmethode

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Docentenhandleiding

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Website

Noordhoff Uitgevers
 

Contactgegevens

Noordhoff Uitgevers bv
Postbus 58
9700 MB
GRONINGEN
050 - 5226888
ho@noordhoff.nl

Prijs

Zie website

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact