Basisdocument bewegingsonderwijs

Samenvatting

In het 'Basisdocument bewegingsonderwijs' worden twaalf leerlijnen uitgewerkt, waarin wordt aangegeven welke bewegingsthema's aan de orde kunnen komen. De leerlijnen en bewegingsthema's zijn geordend rond overeenkomstige bewegingproblemen. Tevens worden tussendoelen beschreven voor vier niveaus en voor vier verschillende leeftijdsgroepen, waarmee tevens de longitudinale lijn van 4 tot en met 12 jaar zichtbaar wordt. Ook worden reguleringsdoelen geformuleerd. De achterliggende uitgangspunten worden beschreven in een vakconcept. Leerplanoverwegingen en een basisinventarislijst voor speellokaal en gymzaal complementeren dit basisdocument. Dit basisdocument geeft veel didactische handreikingen voor de vakleerkracht in het basisonderwijs en de studenten in de opleidingen.

Soort project/middel

Lesmethode

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Docentenhandleiding
Inlog verkrijgbaar via code op website

Uitgevoerd door

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Website

Basisdocument bewegingsonderwijs
Jan Luiting Fonds
 

Contactgegevens

Jan Luiting Fonds
Postbus 398
3700 AJ
ZEIST
030-6937675
jlf@kvlo.nl

Prijs

€ 52,50

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact