Planmatig bewegingsonderwijs (PBO)

Samenvatting

Methode voor bewegingsonderwijs waarmee leerkrachten op eenvoudig, verantwoordelijk aan de slag kunnen. Het programma biedt minimumdoelen die per groep van het basisonderwijs zijn opgesteld. De beoogde leereffecten dienen in principe door alle leerlingen van dezelfde groep gerealiseerd te zijn aan het eind van het cursusjaar. Daardoor wordt een minimumniveau van bewegen per groep gegarandeerd. In totaal zijn er zes groepsmappen samengesteld: voor groep 4 tot en met 8 elk één, terwijl groep 2 en 3 zijn samengenomen. De basisactiviteiten worden in de vorm van voorbeeldlessen in de cursus aangeboden. Om verschillende tempo's van leerlingen op te vangen, worden de activiteiten herhaald in de vorm van variatieactiviteiten en voor de betere bewegers zijn verdiepingsactiviteiten opgenomen. De methode is opgebouwd uit de drie activiteitsgebieden turnen, spelen en atletiek. Het programma biedt ook aandacht aan vrijere bewegingsactiviteiten zoals stoeispelen en ritme en bewegen. Ook is sinds kort het onderdeel 'Bewegen op muziek' toegevoegd. Iedere map bevat 64 voorbeeldlessen. Na elke acht lessen is er ruimte voor twee vrije lessen. Elke les bestaat uit de volgende componenten: groepsaanduiding, lesnummer, organisatievorm, ordening in leerstofgebied, arrangement voor opstelling van materiaal, het benodigde materiaal, aandachtspunten en uitbouw. De methode bevat tevens een rapportagesysteem volgens het leerlingvolgsysteem.

Soort project/middel

Lesmethode

Geschikt voor groep

2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Docentenhandleiding

Uitgevoerd door

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Website

Planmatig bewegingsonderwijs (PBO)
 

Contactgegevens

Pearson Assessment and Information B.V.
Radarweg 60-A1
1043 NT
Amsterdam
020-5815500
info-nl@pearson.com

Prijs

€ 660,90
Prijs is voor de nieuwe en aangevulde complete set. Zie voor de meest actuele prijs en informatie www.pearsonclinical.nl/pbo-planmatig-bewegingsonderwijs

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact